pressmeddelande


Foto: Perikles L Nalbantis
Ungas överklagan av klimatfall nekas av Hovrätten Svea Hovrätt fastställer Stockholms Tingsrätts beslut att inte ta upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Kommande generationer är i svensk lagstiftning skyddslösa mot klimatförändringarna. Hovrätten upprepar i sin dom Tingsrättens argument att “klagandenas talan avseende ekonomisk […]

Pressmeddelande 2018-02-01


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “…kan konstateras att kärandenas […]

Pressmeddelande 2017-07-04


View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
PRESSMEDDELANDE, 2016-09-22 Magnoliamålet – sista chansen att stoppa brunkolsaffären Brunkolsaffären strider mot Sveriges åtaganden i internationella klimatavtal, svenska klimatmål, statens ägarpolicy och regeringsformen. Idag meddelade EU-kommissionen att de godkänner affären. Nu är det bara Magnoliamålet – de ungas stämning av staten – som kan stoppa den. Den 2 juli kallade […]

Pressmeddelande 2016-09-22pressmedd-sv
PRESSMEDDELANDE, 2016-09-15 Unga stämmer staten för brunkolsaffären Brunkolsaffären strider mot Sveriges åtaganden i internationella klimatavtal, svenska klimatmål, statens ägarpolicy och regeringsformen. Nu tar unga nästa steg i kampen för sin framtid. Den 2 juli kallade Näringsdepartementet till presskonferens för att annonsera godkännandet av affären där Vattenfall vill göra sig av […]

Pressmeddelande 2016-09-15