Infoblogg


magnoliablomma_liten
Domen från Stockholms Tingsrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar. I domen slår Tingsrätten fast att stämningsansökan bland annat är “uppenbart ogrundad” eftersom skadeståndslagen kräver att skada ska ha uppstått för att skadestånd ska kunna fastläggas. Lagen kräver alltså att klimatförändringarna ska eldas på och människor […]

Stockholms Tingsrätts dom 2017-06-30


Photo: Perikles L Nalbantis
Stockholm District Court denies trial of youth’s Magnolia Case Stockholm District Court has given notice that they will not address the Magnolia case – young people’s lawsuit application against the Swedish state for allowing the sale of state-owned utility company Vattenfall’s lignite operations in Germany. The 178 plaintiffs will appeal […]

Press release 2017-07-04


Photo: Perikles L Nalbantis
Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “…kan konstateras att kärandenas […]

Pressmeddelande 2017-07-04View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
PUSH Sweden and Nature and Youth: The state’s responsibility remains after part victory on the Vattenfall deal The Czech buyer limits earlier plans for expansion of the German lignite operations that Swedish state-owned utility Vattenfall sold last year. The youth organisations PUSH Sweden and Nature and Youth celebrate for the […]

Press release 2017-05-05


View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
Fältbiologerna och PUSH Sverige: Statens ansvar kvarstår efter delseger i Vattenfallfrågan Den tjeckiska köparen begränsar tidigare planer på att expandera den tyska brunkolsverksamhet som Vattenfall sålde i fjol. Fältbiologerna och PUSH Sverige hurrar för de människor som räddas undan tvångsförflyttning från gruvområdena. Samtidigt betonar organisationerna att framtiden för kolverksamheten fortfarande […]

Pressmeddelande 2017-05-05