Infoblogg


magnoliablomma_liten
Domen från Svea Hovrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar.I domen slår Hovrätten fast Tingsrättens beslut att skadestånd inte kan hävdas då någon skada ännu inte uppstått: “Även hovrätten finner alltså att klagandenas talan avseende ekonomisk skada bygger på ett hypotetiskt riskresonemang kring framtida miljö- och […]

Svea Hovrätts dom 2018-01-23


Foto: Perikles L Nalbantis
Ungas överklagan av klimatfall nekas av Hovrätten Svea Hovrätt fastställer Stockholms Tingsrätts beslut att inte ta upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Kommande generationer är i svensk lagstiftning skyddslösa mot klimatförändringarna. Hovrätten upprepar i sin dom Tingsrättens argument att “klagandenas talan avseende ekonomisk […]

Pressmeddelande 2018-02-01


magnoliablomma_liten
Domen från Stockholms Tingsrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar. I domen slår Tingsrätten fast att stämningsansökan bland annat är “uppenbart ogrundad” eftersom skadeståndslagen kräver att skada ska ha uppstått för att skadestånd ska kunna fastläggas. Lagen kräver alltså att klimatförändringarna ska eldas på och människor […]

Stockholms Tingsrätts dom 2017-06-30Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholm District Court denies trial of youth’s Magnolia Case Stockholm District Court has given notice that they will not address the Magnolia case – young people’s lawsuit application against the Swedish state for allowing the sale of state-owned utility company Vattenfall’s lignite operations in Germany. The 178 plaintiffs will appeal […]

Press release 2017-07-04


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “…kan konstateras att kärandenas […]

Pressmeddelande 2017-07-04