Svea Hovrätts dom 2018-01-23


Domen från Svea Hovrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar.I domen slår Hovrätten fast Tingsrättens beslut att skadestånd inte kan hävdas då någon skada ännu inte uppstått:

Även hovrätten finner alltså att klagandenas talan avseende ekonomisk skada bygger
på ett hypotetiskt riskresonemang kring framtida miljö- och hälsoeffekter, och inte på
någon faktiskt uppkommen (ekonomisk) skada.

I detta sammanhang vill hovrätten särskilt peka på den
omständigheten att klagandena inte kan sägas ha utsatts för påtaglig livsfara och att det
inte påstås att några konkreta skadeverkningar har uppkommit.

Lagen säger alltså att klimatförändringarna kan eldas på och människor i Sverige ska ha dödats, skadats eller fått sin egendom förstörd innan Tingsrätten kan utkräva skadestånd av Staten för att de har brustit i det ansvar som anges i grundlagen. Svensk lagstiftning är alltså inte justerad efter klimatförändringarnas tidsperspektiv, vilket gör att Statens handlingar idag som driver på klimatförändringar för lång tid framöver inte är skadeståndsgällande.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *