Vad är Magnoliamålet?


Magnoliamålet – Unga stämmer staten

Magnoliamålet är en stämningsansökan mot svenska staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol.

Stämningen anser att försäljningen bryter mot en mängd åtaganden, bland annat internationella avtal, nationella klimatmål, statens ägarpolicy, Vattenfalls egen policy, regeringsformen, och det svenska generationsmålet som enligt riksdagens tolkning innebär att staten år 2020 ska lämna över ett samhälle där ”de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

Magnoliamålet lämnades in 15 september 2016 vid Stockholms Tingsrätt av ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna tillsammans med 176 individuella påskrivare i alla möjliga åldrar.

Du kan stötta initiativet genom att:

  • bidra med ditt namn till namninsamlingen
  • hör av dig till din lokala tidning och be dem skriva om målet
  • bidra ekonomiskt till rättegångskostnaderna genom att swisha till 123 149 3089
  • hjälp oss sprida länkarna till namninsamlingen och vår facebooksida

 

Varför?

Regeringen godkände 2 juli 2016 att statligt ägda Vattenfall ska få sälja sina brunkolsgruvor i Tyskland till de privatägda tjeckiska bolagen EPH och PPF Investments. Staten anser att försäljningen är ett steg på vägen för Sverige att bli ett grönare land, men den verkliga effekten blir att utsläppen kommer öka och bl.a. äventyra EU:s förmåga att uppnå sina klimatmål. EPH och PPF har nämligen tydligt klargjort att de vill se en kolrenässans och vill utvidga kolbrytningen i den köpta verksamheten.

Om EPH och PPF får ta över kolverksamheten kommer de högst sannolikt inte bara driva de aktiva gruvorna och kraftverken under en längre tid än vad Vattenfall skulle ha gjort, utan de kommer även troligtvis öppna upp till fem nya gruvor – något Vattenfall förbundit sig att inte göra. Öppnas de fem nya gruvor som det finns tillstånd till kommer utsläppen öka med ca 1,2 miljarder ton CO2, vilket motsvarar ca 22 gånger hela Sveriges nuvarande årsutsläpp.

Utöver det har affären i sig bedrivits på ett undermåligt sätt. Bland annat har ingen miljöanalys gjorts av affären; berörda dokument har hemligstämplats i högre utsträckning än vanligt; och staten verkar inte alls ha beaktat alternativet att behålla gruvorna och fasa ut verksamheten – det mest ansvarsfulla och klimatmässigt riktiga scenariot.

Utsläppen är lika farliga för vår framtid var de än sker och vem som än äger gruvorna. Sverige hade en unik chans att visa klimatledarskap genom att ta solidariskt ansvar och avveckla verksamheten, men fegade ur och valde att prioritera kortsiktig ekonomi framför en stabilare framtid.

Affären ligger inte alls i linje med Sveriges nationella och internationella åtaganden och bryter mot regeringsformen och Generationsmålet: regeringens ansvar för kommande generationer.

Vi kräver därför att domstolen förklarar försäljningen olaglig.

 

Vilka är vi och vad ska vi göra?Swisha

Vi som jobbat med att utforma själva stämningen är klimatengagerade personer från olika organisationer och nätverk, samt två professionella jurister. I utformandet av och kommunikationen kring Magnoliamålet har vi också fått hjälp av andra svenska och internationella organisationer och jurister.

Ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna är de organisationer som skrivit på stämningen, tillsammans med totalt 176 individer i alla möjliga åldrar. Tillsammans stämmer vi staten för att på juridisk väg visa staten – och medborgarna – att vi inte accepterar att klimatet bortprioriteras. Vi vet att vi har rätt och att det är viktigt att visa på att staten har ett stort lagligt ansvar att förhindra denna klimatkatastrof – och de ska ta det ansvaret.

Vi anser att det enda moraliskt försvarbara alternativet är att samarbeta med Tysklands regering för att fasa ut fossiltillgångarna på ett hållbart sätt, bland annat genom att återställa den lokala miljön och se till att de människor som livnär sig på att arbeta i gruvorna och kraftverken får det stöd de behöver för att ställa om till gröna jobb.

Vi tänker inte ge upp hoppet om vår framtid.

Under fliken “Infoblogg” hittar du bl.a. pressmeddelanden och själva stämningsansökan på både svenska och engelska. Vi uppdaterar löpande om hur fallet fortskrider via vår facebooksida. Har du frågor eller vill hjälpa till, kontakta oss där.

 

TACK för ditt intresse!

/Annika, Frida, Mathias, Minou, Jan, Jonas, Pia, Samuel och de andra bakom Magnoliamålet