News


Foto: Perikles L Nalbantis
Ungas överklagan av klimatfall nekas av Hovrätten Svea Hovrätt fastställer Stockholms Tingsrätts beslut att inte ta upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Kommande generationer är i svensk lagstiftning skyddslösa mot klimatförändringarna. Hovrätten upprepar i sin dom Tingsrättens argument att “klagandenas talan avseende ekonomisk […]

Pressmeddelande 2018-02-01


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholm District Court denies trial of youth’s Magnolia Case Stockholm District Court has given notice that they will not address the Magnolia case – young people’s lawsuit application against the Swedish state for allowing the sale of state-owned utility company Vattenfall’s lignite operations in Germany. The 178 plaintiffs will appeal […]

Press release 2017-07-04


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “…kan konstateras att kärandenas […]

Pressmeddelande 2017-07-04View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
PUSH Sweden and Nature and Youth: The state’s responsibility remains after part victory on the Vattenfall deal The Czech buyer limits earlier plans for expansion of the German lignite operations that Swedish state-owned utility Vattenfall sold last year. The youth organisations PUSH Sweden and Nature and Youth celebrate for the […]

Press release 2017-05-05


View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
Fältbiologerna och PUSH Sverige: Statens ansvar kvarstår efter delseger i Vattenfallfrågan Den tjeckiska köparen begränsar tidigare planer på att expandera den tyska brunkolsverksamhet som Vattenfall sålde i fjol. Fältbiologerna och PUSH Sverige hurrar för de människor som räddas undan tvångsförflyttning från gruvområdena. Samtidigt betonar organisationerna att framtiden för kolverksamheten fortfarande […]

Pressmeddelande 2017-05-05