Info


magnoliablomma_liten
Domen från Svea Hovrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar.I domen slår Hovrätten fast Tingsrättens beslut att skadestånd inte kan hävdas då någon skada ännu inte uppstått: “Även hovrätten finner alltså att klagandenas talan avseende ekonomisk skada bygger på ett hypotetiskt riskresonemang kring framtida miljö- och […]

Svea Hovrätts dom 2018-01-23


magnoliablomma_liten
Domen från Stockholms Tingsrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar. I domen slår Tingsrätten fast att stämningsansökan bland annat är “uppenbart ogrundad” eftersom skadeståndslagen kräver att skada ska ha uppstått för att skadestånd ska kunna fastläggas. Lagen kräver alltså att klimatförändringarna ska eldas på och människor […]

Stockholms Tingsrätts dom 2017-06-30