Monthly Archives: February 2018


magnoliablomma_liten
Domen från Svea Hovrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar.I domen slår Hovrätten fast Tingsrättens beslut att skadestånd inte kan hävdas då någon skada ännu inte uppstått: “Även hovrätten finner alltså att klagandenas talan avseende ekonomisk skada bygger på ett hypotetiskt riskresonemang kring framtida miljö- och […]

Svea Hovrätts dom 2018-01-23