Monthly Archives: July 2017


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholm District Court denies trial of youth’s Magnolia Case Stockholm District Court has given notice that they will not address the Magnolia case – young people’s lawsuit application against the Swedish state for allowing the sale of state-owned utility company Vattenfall’s lignite operations in Germany. The 178 plaintiffs will appeal […]

Press release 2017-07-04


Foto: Perikles L Nalbantis
Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “…kan konstateras att kärandenas […]

Pressmeddelande 2017-07-04