Monthly Archives: May 2017


View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
PUSH Sweden and Nature and Youth: The state’s responsibility remains after part victory on the Vattenfall deal The Czech buyer limits earlier plans for expansion of the German lignite operations that Swedish state-owned utility Vattenfall sold last year. The youth organisations PUSH Sweden and Nature and Youth celebrate for the […]

Press release 2017-05-05


View over the opencast lignite mine Welzow-Süd in Lusatia, still planning to be expanded.
Fältbiologerna och PUSH Sverige: Statens ansvar kvarstår efter delseger i Vattenfallfrågan Den tjeckiska köparen begränsar tidigare planer på att expandera den tyska brunkolsverksamhet som Vattenfall sålde i fjol. Fältbiologerna och PUSH Sverige hurrar för de människor som räddas undan tvångsförflyttning från gruvområdena. Samtidigt betonar organisationerna att framtiden för kolverksamheten fortfarande […]

Pressmeddelande 2017-05-05